Strabenice leží v jihozápadním cípu okresu Kroměříž v údolí pod Chlumem na křižovatce cest z Litenčic do Cetechovic a z Hoštic do Chvalnova. Sousedními obcemi jsou na severu Hoštice a Honětice, na západě Litenčice, na jihu Lísky a Chvalnov a na východě Cetechovice.

Na východě od Strabenic se tyčí poslední zbytky lesa na vrcholku zvaném Chlum, který má v nejvyšším bodě 402 metrů nad mořem. Obec Strabenice je položena o 100 metrů níže.

Katastrální mapa obce Strabenice z roku 1827

- 1 -

Pečeť obce Strabenice.První zmínka o obci se datuje do roku 1350. V držení majetkově roztříštěných Strabenic se často střídala místní drobná šlechta. V nejstarších dobách byly Strabenice samostatným zbožím, kde se nacházela vařečná krčma (taberna braxatilis), která vařila pivo pro místní i přespolní. V obci se také nacházel panský dvůr a tvrz. Od roku 1708 měly Strabenice svou obecní pečeť, v níž je zobrazen pruhový štít, ve kterém je vsazena radlice s nápisem: „PECZET OBECNÍ DIEDINI STRABENICCE“.

Při stěhování národů okolo roku 600 osidlovali oblasti okolo Strabenic Slované ze západního Ruska a Ukrajiny. Z této doby se zachovaly různé názvy jako zkomoleniny germánských a slovanských řečí:

Ve strabenické škole se učilo, že jméno obce je odvozeno od rodového jména a zakladatele Straben. Předpokládá se, že se jedná o odvozeninu od původního německého slova "strafen" - trestat. V germánštině se "strafen" zřejmě psalo jako "straven" a s přechodem na cyrilici, kde písmeno V se rovná písmenu B, vzniklo slovo a poté i rod Straben. Název zapadá i do historických souvislostí. Jižní Morava byla chráněna pohořím Chřibů a vstup byl střežen mimo jiné i z tvrze na Chlumu. Jméno obce Cetechovice je odvozeno z germáneského Zette (propustka) a nedaleké Skavsko zase z germánského Skleve (otrok).

V historii se jméno obce vyvíjelo. Roku 1359 se píše obec Strabenez (chybně se užívá také Trabenicz nebo Strabenycz). V roce 1708, jak je patrné z pečetě, se používá název Strabenicce. V období druhé světové války (1940-1945) se přejmenovává obec na Strabenitz. Od roku 1945 je platné současné označení Strabenice.

V roce 1986 byly Strabenice připojeny k sousedním Litenčicím. V současnosti je v obci evidováno 44 adres.© Stránku připravil v roce 2020 Ondřej Hlaváč.
Zdrojem informací je kronika obce (1. díl 1928-1954 a 2. díl 1955-1985), fotografie pochází z rodinného archivu a stránek www.strabenice.wbs.cz.